Cykliczny Komunikat WS SP ZOZ dotyczący zdarzeń radiacyjnych (Art. 32c ustawy Prawo Atomowe)

06.09.2022 11:44

WS SP ZOZ w Nowej Soli informuje, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności związanej z wykorzystaniem urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące na zdrowie ludzi oraz środowisko.

Szpital nie prowadzi działalności prowadzącej do uwalniania do środowiska substancji promieniotwórczych.