W Wielospecjalistycznym Szpitalu SP ZOZ w Nowej Soli prowadzimy działania edukacyjne wobec pacjentów oraz ich rodzin/opiekunów, których celem jest przekazanie wiedzy niezbędnej do zrozumienia dalszego przebiegu leczenia i przystosowania do czynności ułatwiających życie codzienne oraz promowanie zdrowego stylu życia. Chcemy Państwa zapoznać z informacją o prowadzonych w Szpitalu programach edukacyjnych, zakresach edukacji oraz dostępnych materiałach edukacyjnych dla pacjenta i/lub jego rodziny/opiekunów.

Pliki do pobrania

Edukacja zdrowotna

562,44 KB