W Wielospecjalistycznym Szpitalu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej działa Koordynator ds. Pakietu Onkologicznego. Nadzoruje on proces leczenia Pacjenta objętego leczeniem onkologicznym. Koordynator wspiera Pacjenta informacyjnie, administracyjnie i organizacyjnie pomagając mu komunikować się z lekarzami. Zadaniem koordynatora jest zapewnienie przepływu informacji na wszystkich etapach terapii, tak aby leczenie było dostosowane do indywidualnych potrzeb Pacjenta.

Koordynatorką ds. Pacjentów Onkologicznych w naszym Szpitalu jest:
Pani Alicja Miśków

Kontakt

 

Adres WS SPZOZ Nowa Sól Stacja Dializ

ul. Chałubińskiego 7

67-100 Nowa Sól

E-mail a.miskow@szpital-nowasol.pl
Telefon 68 38 82 390;

502 306 455

Godziny przyjęć
w dni robocze w godzinach 7.00 – 14.35

 

U Koordynatora można odebrać Kartę DiLO (KARTĘ DIAGNOSTYKI I LECZENIA ONKOLOGICZNEGO).