Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej należy złożyć we właściwej komórce organizacyjnej szpitala tj:

  • Dziale Organizacji, Dokumentacji Medycznej i Analiz lub sekretariacie działu, w którym pacjent miał udzielone świadczenie lub sekretariacie szpitala (dotyczy pacjentów hospitalizowanych lub korzystających z pracowni diagnostycznych), w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30. do 14.35,
  • rejestracji Poradni Specjalistycznych (dotyczy pacjentów poradni), w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30. do 14.35,
  • Izbie Przyjęć, w dni powszednie, od godziny 14.35 do 7.00 oraz w dni wolne od pracy i święta (dotyczy wszystkich pacjentów).
  • Wniosek może zostać także przesłany:
    • z wykorzystaniem operatora pocztowego,
    • pocztą elektroniczną.

Szczegółowe zasady udostępniania dokumentacji medycznej oraz wzory dokumentów ułatwiających uzyskanie dokumentacji publikujemy w poniższych załącznikach.

W przypadku woli osobistego odbioru dokumentacji medycznej należy zgłosić się do:

  • Działu Organizacji, Dokumentacji Medycznej i Analiz  (dotyczy pacjentów hospitalizowanych lub korzystających z pracowni diagnostycznych), w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00. do 14.00.
  • rejestracji Poradni Specjalistycznych (dotyczy pacjentów poradni), w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00. do 14.00.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

283,52 KB

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

131,60 KB

Upoważnienie do odebrania wyników badań laboratoryjnych

86,23 KB

Upoważnienie do Odbioru Wyniku Badania ze Szpitalnego Zakładu Radiologii

212,52 KB

Udostępnienie dokumentacji medycznej - sprzeciw

93,96 KB

Oświadczenie osoby bliskiej

86,51 KB