Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej należy złożyć we właściwej komórce organizacyjnej szpitala tj:

  • Dziale Organizacji, Dokumentacji Medycznej i Analiz lub sekretariacie działu, w którym pacjent miał udzielone świadczenie lub sekretariacie szpitala (dotyczy pacjentów hospitalizowanych lub korzystających z pracowni diagnostycznych), w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30. do 14.35,
  • rejestracji Poradni Specjalistycznych (dotyczy pacjentów poradni), w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30. do 14.35,
  • Izbie Przyjęć, w dni powszednie, od godziny 14.35 do 7.00 oraz w dni wolne od pracy i święta (dotyczy wszystkich pacjentów).
  • Wniosek może zostać także przesłany:
    • z wykorzystaniem operatora pocztowego,
    • pocztą elektroniczną.

Szczegółowe zasady udostępniania dokumentacji medycznej oraz wzory dokumentów ułatwiających uzyskanie dokumentacji publikujemy w poniższych załącznikach.

W przypadku woli osobistego odbioru dokumentacji medycznej należy zgłosić się do:

  • Działu Organizacji, Dokumentacji Medycznej i Analiz  (dotyczy pacjentów hospitalizowanych lub korzystających z pracowni diagnostycznych), w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00. do 14.00.
  • rejestracji Poradni Specjalistycznych (dotyczy pacjentów poradni), w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00. do 14.00.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

283,52 KB

Wniosek o wypożyczenie bloczków parafinowych, preparatów histopatologicznych i cytologicznych ze Szpitalnego Zakładu Patomorfologii

62,50 KB

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

131,60 KB

Upoważnienie do odebrania wyników badań laboratoryjnych

86,23 KB

Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej

50,00 KB

Upoważnienie do Odbioru Wyniku Badania ze Szpitalnego Zakładu Radiologii

212,52 KB

Udostępnienie dokumentacji medycznej - sprzeciw

93,96 KB

Oświadczenie osoby bliskiej

86,51 KB