Instrukcja zakresu opieki nad pacjentem jaką mogą świadczyć osoby bliskie

274,40 KB

Upoważnienie do uczestnictwa w opiece nad dzieckiem przebywającym w Dziale Dziecięcym

215,18 KB

Zasady uczestnictwa osoby bliskiej w procesie opiece nad chorym dzieckiem

80,68 KB