Formularze zgody

Formularz świadomej zgody na przeprowadzenie badania inwazyjnego - kolonoskopia

149,09 KB

Formularz świadomej zgody na przeprowadzenie badania inwazyjnego - gastroskopia

150,69 KB

Zgoda na wykonanie znieczulania

129,41 KB

 

Badania diagnostyczne

Przygotowanie pacjentki do badania USG narządu rodnego

103,12 KB

Przygotowanie pacjenta do Tomografii Komputerowej TĘTNIC WIEŃCOWYCH

104,16 KB

Przygotowanie pacjenta do Tomografii Komputerowej KLATKI PIERSIOWEJ

132,59 KB

Przygotowanie pacjenta do Tomografii Komputerowej JAMY BRZUSZNEJ

115,00 KB

Przygotowanie pacjenta do badania USG tętnic nerkowych

60,71 KB

Przygotowanie pacjenta do badania USG jamy brzusznej

91,99 KB

Przygotowanie pacjenta do badania Tomografem Komputerowym NARZĄDÓW KOSTNYCH

99,61 KB

Przygotowanie pacjenta do badania Tomografem Komputerowym MIEDNICY MNIEJSZEJ I JELITA GRUBEGO

101,64 KB

Przygotowanie pacjenta do badania Tomografem Komputerowym GŁOWY

109,91 KB

Przygotowanie pacjenta do badania Rezonansu Magnetycznego

116,41 KB

Przygotowanie pacjenta do badania Rezonansu Magnetycznego piersi

88,12 KB

Przygotowanie pacjenta do Angiografii Tomografii Komputerowej

99,74 KB

Przygotowanie pacjenta do badania kontrastowego przewodu pokarmowego

97,45 KB

Przygotowanie pacjenta do badania kolonoskopii

111,32 KB

 

Badania analityczne

Przygotowanie pacjenta do pobrania krwi żylnej

231,39 KB

Przygotowanie pacjenta do pobrania moczu

146,81 KB

Przygotowanie pacjenta do dobowej zbiórki moczu

213,74 KB

Przygotowanie pacjenta do pobrania kału

295,29 KB

Przygotowanie pacjenta do doustnego testu obciążenia glukozą

211,83 KB

Przygotowanie pacjenta do badania ogólnego ejakulatu

226,94 KB

 

Badania mikrobiologiczne

Informacja dla pacjenta o pobraniu plwociny na posiew

98,70 KB

Informacja dla pacjenta o pobraniu moczu na posiew

96,82 KB

Informacja o pobraniu spermy na posiew

88,70 KB

Informacja dla pacjenta o pobieraniu kału do badań mikrobiologicznych

91,81 KB

Informacja dla pacjenta o pobraniu wymazu z nosa na posiew

96,45 KB

Informacja o pobraniu moczu na badanie molekularne w kierunku Chlamydia trachomatis

291,71 KB

 

Informacje dla pacjenta

Informacja dla pacjenta rejestrującego się na zabieg inwazyjny przezskórnej koronarografii i/lub koronaroplastyki

311,95 KB

Informacja dla pacjenta planowanego do zabiegu operacyjnego

167,44 KB

Informacja dla pacjenta – implantacja/wszczepienie portu dożylnego

112,01 KB

 

Ankiety

Ankieta medyczna

124,40 KB