SOR dla pacjenta krok po kroku

 

Informacja dla Pacjentów dotycząca Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR)

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR), udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego (§2 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego z dnia 27 czerwca 2019 r. (Dz. U. z 2019, poz.1213 z późn. zm.) Pacjent zgłaszający się do SOR powinien mieć ze sobą dokument tożsamości z numerem PESEL, w celu potwierdzenia ubezpieczenia w systemie eWUŚ (szczegółowe informacje: http://www.nfz-warszawa.pl/index/ewus/wszystko-o-ewus)

 

Informacje dla pacjentów

Do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego powinny zgłaszać się wyłącznie osoby w nagłym zagrożeniu zdrowotnym.

Nagłe zagrożenie zdrowotne to:

 • Ciężki uraz, a w konsekwencji ciężkie, rozległe, mnogie obrażenia ciała doznane np.: w wypadku komunikacyjnym, w wypadku w szkole, w sporcie, w domu, upadku z wysokości itp;
 • Nagły szkodliwy wpływ środowiska – najczęściej takim jak: niska/wysoka temperatura, ogień/pożar, wyładowanie atmosferyczne, prąd elektryczny, podtopienie, pogryzienie/ukąszenie/ użądlenie, ekspresja alergenów, promieniowanie jonizujące, skażenie, epidemia itp;
 • Ostre zatrucie – w tym najczęściej: lekami, środkami chemicznymi, gazami, używkami, pokarmami itp;

Nagłe zachorowanie z zaburzeniem funkcji życiowych, to najczęściej:

 • Nagły ból w klatce piersiowej;
 • Nagłe zaburzenia rytmu serca;
 • Nagła duszność;
 • Nagły silny ból głowy;
 • Nagła utrata przytomności/ zaburzenia świadomości;
 • Napad drgawek;
 • Nagłe zaburzenia widzenia, słuchu, czucia, mowy;
 • Nagły ból brzucha, uporczywe, masywne wymioty;
 • Masywne krwawienia z przewodu pokarmowego;
 • Nagłe silne krwawienie z dróg rodnych;
 • Nagła wysoka gorączka (powyżej 39,0° C).

Nie należy zgłaszać się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w celu uzyskania:

 • Porady ogólnolekarskiej;
 • Porady specjalistycznej;
 • Uzyskania pomocy socjalnej;
 • Wypisania recepty;
 • Uzyskanie zwolnienia lekarskiego;
 • Zmiany opatrunków;
 • Wykonania iniekcji;
 • Zdjęcia szwów z rany;
 • Zdjęcia opatrunków gipsowych;
 • Wymiany cewników, itp;
 • Badań – w zastępstwie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej, prywatnych poradni specjalistycznych, czy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Po przybyciu do SOR:

 1. Po przybyciu do SOR należy wypełnić ankietę, która ułatwi i usprawni procedurę wstępnej oceny przedlekarskiej oraz, w dalszym postępowaniu, proces rejestracji i przyjęcia.
 2. Następuje TRIAŻ czyli wstępna ocena przedlekarska, która wykonywana jest niezwłocznie po zgłoszeniu się pacjenta do SOR.
 3. TRIAŻ kończony jest przyznaniem kodu/koloru. Przyznany kolor/kod informuje o przypuszczalnym czasie oczekiwania na poradę lekarską:

UWAGA: Duży wpływ na wydłużenie tego czasu mają te osoby, które zgłaszają się do SOR zamiast do lekarza rodzinnego i do poradni specjalistycznych – zwiększając tym liczbę oczekujących pacjentów.

Kody kwalifikacji pacjentów:

 

W dowolnym czasie przebywania w SOR, każda z osób może zostać przeniesiona ze wstępnie nadanego kodu, do innego (wyższego lub niższego priorytetu) w zależności od dynamiki zmiany stanu ogólnego. Zmiany dokonuje osoba segregująca, samodzielnie, bądź na zlecenie lekarza dyżurnego.

Najczęściej najwięcej jest pacjentów z grupy zielonej i niebieskiej. Z tego powodu czas oczekiwania tych pacjentów, zarówno na badanie lekarskie, jak i wykonanie niezbędnej diagnostyki oraz podjęcie końcowych decyzji jest najdłuższy.

Pacjencie: nie denerwuj się czasem oczekiwania. Twoja karta nie zginie, a personel pamięta, że czekasz. Na czas oczekiwania ma wpływ wiele czynników: ilość pacjentów zarejestrowanych do danego lekarza, wywiad i badanie lekarskie, czas oczekiwania na wyniki badań, konieczna obserwacja w ramach pobytu w SOR, czas przygotowania dokumentów koniecznych do wypisu pacjenta do domu lub innej placówki leczniczej lub też przeniesienia do oddziału szpitalnego. Lekarz również potrzebuje czasu na podjęcie decyzji co do dalszego postępowania. Pamiętaj, że kolejność rejestracji nie ma związku z kolejnością wejścia do lekarza. Decyduje ocena stanu zdrowia i przyznany stopień w TRIAŻU.

Punkty Konsultacyjne: Pediatryczny i Ginekologiczno – Położniczy są wydzielone poza obszarem SOR ogólnego.

Przekierowanie do innego świadczeniodawcy może nastąpić, jeżeli u osoby zgłaszającej się do SOR zostanie wykluczone nagłe zagrożenie zdrowotne (np. do podstawowego lub specjalistycznego podmiotu opieki zdrowotnej dyżurującego w pobliżu) Po wykonaniu niezbędnych procedur leczniczych i zabezpieczeniu funkcji życiowych, pacjent SOR może zostać przekazany do innego oddziału w Szpitalu, do innego szpitala, do Poradni Specjalistycznych, do Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub odesłany do domu – z odpowiednimi zaleceniami. Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala w Nowej Soli jest miejscem praktyk zawodowych studentów wydziałów lekarskich, ratownictwa medycznego oraz pielęgniarstwa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. z 2019, poz.1213 z późn. zm.), informujemy, że: Osoby zakwalifikowane do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym lub niebieskim, mogą być kierowane do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej:

 • w dniach od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 18.00 do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
 • w dni powszednie od godziny 18.00 do rana dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta na dyżur Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Lekarz dyżuruje w budynku poradni specjalistycznej B przy ul. Chałubińskiego 1 w Nowej Soli.

 

Pliki do pobrania

SOR dla pacjenta krok po kroku - Plik do pobrania w wersji PDF

317,92 KB