Szpital realizuje program „Bądź przy mnie”

Nowosolski Szpital uczestniczy w programie „Bądź przy mnie”, którego celem jest wsparcie społeczne i duchowe dla pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19. To bardzo ważne, żeby żaden chory nie był w szpitalu samotny, zwłaszcza w okresie zagrożenia życia, bezradności i umierania, żeby nikt nie był pozbawiony opieki duchowej właśnie wtedy, gdy najbardziej jej potrzebuje.
W ramach programu zainstalowane zostały dla pacjentów dwa telefony, przez które swobodnie mogą porozmawiać z najbliższymi. Telefon o numerze 724 229 486 jest dostępny dla pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego a telefon 724 229 489 dla pacjentów pozostałych oddziałów i udostępniany przez szpitalnego kapelana.
Program jest realizowany przez Polskie towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie we współpracy z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Zespołem Konferencji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa Służby Zdrowia i Polską Radą Ekumeniczną, pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Pacjenta.

 

Posługa duszpasterska

Znak pisma: Zgodnie Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. art. 36, art. 37 i art. 38 (Dz.U. z 2020 r. poz. 849) pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej. W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia lub zagrożenia życia pacjenci Szpitala mają umożliwiony kontakt z duchownym swojego wyznania. Szpital zapewnia pacjentom możliwość realizacji potrzeb religijnych zgodnie z przekonaniami religijnymi hospitalizowanych chorych. Do dyspozycji pacjentów na każdym oddziale Szpitala dostępna jest lista telefonów kontaktowych duszpasterzy. Szpital zapewnia pacjentom miejsce modlitewne.

 

 1. Kościół Ewangelicko-Augsburski
  Zielona Góra ul. Kazimierza Wielkiego 11
  Ksiądz - numer tel. 509 623 795
 2. Kościół Chrześcijan Baptystów
  Zielona Góra ul. Długa 8
  Pastor - numer tel. 602 657 077
 3. Kościół Zielonoświątkowy
  Nowa Sól ul. 8 Maja 2
  Pastor - numer tel. 512 352 460

 1. Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP
  Wrocław ul. Włodkowica 9
  Sekretariat - numer tel. 713 436 401

 

Kaplica Szpitalna znajduje się w głównym budynku na I piętrze. Każdego dnia pacjenci mają możliwość indywidualnej modlitwy.

Harmonogram mszy świętych

http://szpital-nowasol.pl/dla-pacjenta/pobyt-w-szpitalu/opieka-duszpasterska/posluga-duszpasterska-kaplica/

Kondolencje

http://szpital-nowasol.pl/dla-pacjenta/pobyt-w-szpitalu/opieka-duszpasterska/kondolencje/

List biskupa diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Tadeusza Lityńskiego w dobie pandemii Covid 19 skierowany do pracowników służby zdrowia