Fundacja KGHM Polska Miedź wsparła Szpital w Nowej Soli

08.08.2022 12:01

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli w wyniku podjętych starań uzyska od Fundacji KGHM Polska Miedź dofinansowanie w wysokości 240 tysięcy złotych. Darowizna przeznaczona zostanie na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego – elektrokardiografów oraz mobilnych monitorów parametrów krytycznych. Urządzenia wykorzystywane będą przez Kliniczny Oddział Kardiologiczny WS SP ZOZ.

Dziękujemy za okazaną pomoc finansową i wieloletnie wsparcie naszego szpitala.