dr Hiczkiewicz - kardiologia

Szpital dostał dofinansowanie na drugą salę hybrydową

Nowosolski oddział kardiologii należy do jednych z najbardziej profesjonalnych w zachodniej Polsce. Doskonale doposażony z wykwalifikowaną kadrą medyczną stanowi wizytówkę nowosolskiego szpitala. W kolejnych latach będzie jeszcze lepiej. WSSP ZOZ Nowa Sól otrzymał 2 mln 752 tys. zł dofinansowania na stworzenie drugiej sali hybrydowej a trzeciej hemodynamiki. Środki zostały przyznane w ramach Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020 w ramach zadania: doposażenia hybrydowej sali operacyjnej na potrzeby chirurgii naczyniowej, kardiologii i kardiochirurgii w roku 2017. Szacunkowy koszt całego zadania to 3 mln 670 tys. zł.
- Druga sala hybrydowa pozwoli nam tak rozłożyć zabiegi, żeby pacjenci nie czekali na nie do późna w nocy. Poprawi to zdecydowanie dostęp do przeprowadzanych na naszym oddziale zabiegów –mówi doktor Jarosław Hiczkiewicz, kierownik oddziału kardiologii w WSSP ZOZ Nowa Sól. Doktor Hiczkiewicz zwraca uwagę, że przeprowadzane zabiegi są coraz dłuższe i coraz bardziej skomplikowane. U pacjenta z przewlekłą niedrożnością tętnic może trwać nawet do czterech godzin. Podczas, gdy inne mniej rozległe odbywają się w pół godziny. Tymczasem druga sala hybrydowa pozwoli zajmować się jednocześnie dwoma pacjentami.
Dodatkowo w ramach zadania zostanie kupiony cyfrowy angiograf do badań serca i naczyń, stół angiograficzny z pływającym blatem, aparatura do hemofiltracji i krążenia pozaustrojowego, respirator, aparat ultrasonograficzny.
Nowoczesna sala hybrydowa zostanie uruchomiona już w drugim kwartale przyszłego roku. Jej uruchomienie zapewni jeszcze szerszy dostęp dla chorych z problemami kardiologicznymi.
POLKARD to oryginalna polska koncepcja programu integrującego dziedziny medycyny zajmującej się leczeniem chorób układu sercowo-naczyniowego na rzecz wspólnej profilaktyki z kompleksowym podejściem do wszystkich czynników ryzyka oraz upowszechnianie nowoczesnych, zintegrowanych metod postępowania w przypadku chorób sercowo-naczyniowych. Zadaniem programu jest zmniejszenie przedwczesnej umieralności z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego. W efekcie ma wpłynąć na zmniejszenie zachorowalności, co już się skutecznie dzieje. Kilkakrotnie zwiększyła się ilość zabiegów angioplastyki wieńcowej w ostrych zespołach wieńcowych oraz implantacji kardiowerterów-defibrylatorów i ablacji w leczeniu zaburzeń rytmu serca. Całodobowe dyżury kardiologiczne odbywające się od lat w nowosolskim szpitalu oraz nowoczesny sprzęt sprawiły, że znacznie zmniejszyła się ilość zgonów z powodu zawałów serca. Mimo wszystko dane wciąż wskazują, że choroby serca i naczyń są głównym zagrożeniem dla życia Polaków. Tempo zmniejszania ilości zgonów jest wciąż zbyt małe w porównaniu z zachodnimi krajami UE.
Choroby układu krążenia są zaliczane do chorób cywilizacyjnych, których leczenie oraz zapobieganie jest długotrwałym procesem. Największe czynniki ryzyka to: palenie papierosów, nieprawidłowo zbilansowana dieta, nadmierne spożywanie alkoholu, otyłość, niska aktywność fizyczna.