Zmiany w rozporządzeniu na wyroby chłonne

Zmiany w rozporządzeniu na wyroby chłonne

Od marca zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia lekarz może wypisać wniosek na 90 a nie jak dotychczas na 60 pieluch, pieluchomajtek, podkładów. Jednak stawka refundacji pozostała bez zmian.
W ostatnim dniu stycznia zostało ogłoszone nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Największe zmiany zaszły w limicie przyznawanych pieluch, podkładów i pieluchomajtek. Nowe zasady obowiązują od 3 marca.
Do tej pory w załączniku wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, widniał zapis: "Pieluchomajtki do 60 sztuk miesięcznie lub zamiennie pieluchy anatomiczne do 60 sztuk miesięcznie lub zamiennie majtki chłonne do 60 sztuk miesięcznie lub zamiennie podkłady do 60 sztuk miesięcznie lub zamiennie wkłady anatomiczne do 60 sztuk miesięcznie. Po zmianie brzmi: "Pieluchomajtki do 90 sztuk miesięcznie lub zamiennie pieluchy anatomiczne do 90 sztuk miesięcznie lub zamiennie majtki chłonne do 90 sztuk miesięcznie lub zamiennie podkłady do 90 sztuk miesięcznie lub zamiennie wkłady anatomiczne do 90 sztuk miesięcznie".
Uwaga. Zmianie nie ulegają limity refundacji wymienionych środków pomocniczych i nadal wynoszą: 77 zł - choroba nowotworowa, której skutkiem jest nietrzymanie moczu lub stolca oraz w powikłaniach po leczeniu chorób nowotworowych. 90 zł w przypadku chorób na podłożu neurologicznym, głębokiego upośledzenia, wad wrodzonych, pourazowego uszkodzenia dróg moczowych (z wyjątkiem wysiłkowego nietrzymania moczu).
Oznacza to, że za dołożone 30 pieluch należy zapłacić z własnych środków, bo dofinansowanie nadal obowiązuje do 60 sztuk miesięcznie.