Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Nocna i świąteczna szpitalna opieka ambulatoryjna

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 28 czerwca 2017 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej od 1 października 2017 roku funkcjonuje w WSSP ZOZ w Nowej Soli Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna.
W sytuacji, gdy pacjent potrzebuje pomocy w święta i weekendy czy też w nocy może skorzystać z pomocy ambulatoryjnej w naszym szpitalu.
NiŚOZ jest do dyspozycji pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy, tel. 68 3882119.
Pacjent zastanie tam dyżurującego lekarza oraz pielęgniarkę. Uwaga! Do szpitalnego ambulatorium dojeżdżamy na własną rękę. W wyjątkowych sytuacjach, gdy takie są wskazania medyczne, lekarz lub pielęgniarka przyjadą do nas. Po karetkę należy dzwonić tylko wtedy, gdy zagrożone jest życie lub czyjś stan zdrowia nagle bardzo się pogorszył.
W przypadku nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie obowiązuje rejonizacja. Pacjent ma prawo korzystać z pomocy tam, gdzie ma najbliżej. Dyżurujący lekarz udziela porad w zakresie: nagłego zachorowania, w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych), telefonicznie.
Z pomocy NiŚOZ można korzystać w razie: nagłego zachorowania, nagłego pogorszenia stanu zdrowia (gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy), gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.
W przypadku braku dostępności lekarza pediatry w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, o ile lekarz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej uzna za konieczne, kieruje dziecko na oddział pediatryczny.

Stan zagrożenia życia (należy wzywać karetkę) – utrata przytomności, drgawki, nagły ostry ból w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca, nasilona duszność, nagły ostry ból brzucha, uporczywe wymioty z domieszką krwi, silny krwotok z dróg rodnych lub dolnego odcinka przewodu pokarmowego, gwałtownie postępujący poród, silna alergia po zażyciu leku, ukąszenie lub użądlenie przez jadowite zwierzę, zatrucie lakami środkami chemicznymi lub gazami, rozległe oparzenia, udar cieplny, wyziębienie organizmu, porażenie prądem, podtopienie lub utonięcie, agresja spowodowana chorobą psychiczną, dokonana próba samobójcza, upadek z dużej wysokości, rozległa rana będąca efektem urazu, uraz nogi uniemożliwiający samodzielne poruszanie się.