Dializoteriapia otrzewnowa dostępna w naszej Stacji Dializ

Dializoteriapia otrzewnowa dostępna w naszej Stacji Dializ

Szpital w Nowej Soli podpisał umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na wykonywanie dializ otrzewnowych, czyli leczenia nerkozastępczego. Pomoże to chorym cierpiącym z powodu zaawansowanej i przewlekłej niewydolności nerek.
Gdy choroba osiągnie stadium, kiedy nerki nie mogą już podtrzymywać podstawowych czynności życiowych, konieczne jest zastąpienie utraconej funkcji nerek w celu utrzymania organizmu w odpowiedniej równowadze.
Istnieją trzy sposoby leczenia końcowego stadium choroby nerek:
- dializa otrzewnowa
- hemodializa
- transplantacja wyprzedzająca
W dializie otrzewnowej (DO) krew oczyszczana jest przy użyciu filtra – którym w tym przypadku jest błona wyścielająca wewnętrzną powierzchnię jamy brzusznej – otrzewna. DO usuwa również z organizmu toksyny oraz nadmiar płynów przez cewnik umieszczony w jamie brzusznej. Jest formą dializy, która może być wykonywana w domu. Dializoterapia otrzewnowa może być przeprowadzana na dwa sposoby:
- ręcznie CADO – Ciągła Ambulatoryjna Dializa Otrzewnowa
- automatycznie – ADO – Automatyczna Dializa Otrzewnowa