Szpital realizuje projekt budowy nowego bloku operacyjnego

Szpital realizuje projekt budowy nowego bloku operacyjnego

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej realizuje projekt „Lubuskie Młode i Zdrowe: Modernizacja poprzez rozbudowę bloku operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala SPZOZ w Nowej Soli”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
Głównym celem projektu jest rozbudowa i wyposażenie bloku operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli poprzez budowę i wyposażenie dwukondygnacyjnego pawilonu, położonego w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących obiektów szpitala, położonych przy ul. Chałubińskiego 7 w Nowej Soli. Nowy obiekt o powierzchni użytkowej 4 479,59 m2 i kubaturze ok. 21 903,70 m3 zostanie połączony z budynkiem głównym szpitala. Znajdować się w nim będzie osiem w pełni wyposażonych sal operacyjnych oraz szereg dalszych pomieszczeń pomocniczych, niezbędnych do ich funkcjonowania (sale nadzoru poznieczuleniowego, pomieszczenia przygotowawcze dla personelu medycznego, pomieszczenia przygotowania pacjenta, magazyny, pomieszczenia techniczne). W części przyziemnej budynku znajdować się będą pomieszczenia do mycia i dezynfekcji łóżek, pomieszczenia Centralnej Sterylizatorni oraz pomieszczenia techniczne niezbędne do funkcjonowania bloku operacyjnego (sprężarkownia, agregat próżni, podtlenku azotu, dwutlenku węgla, rozdzielnia elektryczna, agregat prądotwórczy, centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna, maszynownia sprężonego powietrza, pomieszczenia stacji uzdatniania wody).
Inwestycja umożliwi poprawę jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych szpitala dla mieszkańców Województwa Lubuskiego – w tym rozszerzenie zakresu zabiegów operacyjnych m. in. w onkologii - zabiegi przezskórnej termoablacji, radioablacji i chemoembolizacji zmian nowotworowych, w tym przerzutów w jelicie grubym, trzustce, rekonstrukcje pęcherza moczowego. Umożliwi dostęp do operacyjnych zabiegów bariatycznych, jako nowoczesnego leczenia otyłości olbrzymiej, do rekonstrukcji piersi w zabiegach onkologicznych, angiografii tętnic kończyn obwodowych z wykorzystaniem CO2, leczenia inwazyjnego udarów mózgu, wszczepiania stentów aortalnych fenestrowanych, endowaskularnych zabiegach na naczyniach obwodowych.
Całkowita wartość projektu wynosi 31.084.863,18 zł, a wkład Funduszy Europejskich: 13.827.850,00 zł.