Ranking Szpitali 2018

Nowosolski Szpital liderem województwa lubuskiego według najnowszego Rankingu Szpitali

W najnowszym Rankingu Szpitali 2018 opublikowanym w Rzeczpospolitej nowosolski szpital został przez ekspertów oceniony jako najlepszy w województwie lubuskim zajmując tym samym pierwsze miejsce. Z kolei w ramach III poziomu Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia nasza placówka zajęła szesnaste miejsce w kraju wyprzedzając wiele wiodących ośrodków medycznych.
WSSP ZOZ w Nowej Soli jest liderem w lubuskiem – czytamy w uzasadnieniu - Wielospecjalistyczny Szpital będzie niebawem przeprowadzał więcej skomplikowanych zabiegów operacyjnych. Zaplanowane inwestycje poprawią dostęp lubuszan m.in. do zabiegów w onkologii, m.in. przezskórnej termoablacji, radioablacji i chemoablacji zmian nowotworowych, w tym przerzutów w jelicie grubym, trzustce czy rekonstrukcji pęcherza moczowego - podkreślają eksperci dokonujący oceny.
Do rankingu zgłosiło się 207 szpitali, w których w 2018 r. leczonych było około 60 procent pacjentów w Polsce. Lecznice wypełniały ankiety przygotowane przez Centrum Monitorowania Jakości. Zdaniem organizatorów przeprowadzony ranking jest bardzo cennym źródłem informacji dla pacjentów. W minionym roku ze świadczeń w nowosolskim szpitalu skorzystało około 200 tys. pacjentów najwięcej z województwa lubuskiego, województw sąsiadujących oraz z całego kraju.
Leczenie pacjentów odbywa się na szpitalnych oddziałach: kardiologicznym, intensywnego nadzoru kardiologicznego, rehabilitacji kardiologicznej i zakładzie hemodynamiki z nowoczesnymi salami hybrydowymi, w oddziale chorób wewnętrznych, endokrynologicznym i nefrologicznym, reumatologicznym, urologicznym z pododdziałem onkologicznym, urazowo-ortopedycznym, chirurgii plastycznej i oparzeń, chirurgii ogólnej, onkologicznej i gastroenterologii, chirurgii naczyniowej, neurochirurgii, oddziale naurologicznym, udarowym, położniczo-ginekologicznym z pododdziałem ginekologii onkologicznej, patologii ciąży, na oddziale noworodków i wcześniaków, dziecięcym z pododdziałem neurologii dziecięcej, rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurologicznej oraz Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej. W każdej chwili mieszkańcy otrzymają też pomoc w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Ratownictwa Medycznego oraz w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Do dyspozycji pacjentów jest blok operacyjny, trakt porodowy, stacja dializ, liczne zakłady i pracownie.
W przyszpitalnych poradniach specjalistycznych pracują najlepsi lekarze specjaliści. W celach diagnostycznych lekarze korzystają z doskonale wyposażonego Zakładu Radiologii oraz szpitalnych laboratoriów analitycznego i bakteriologiczno-serologicznego.

Szpital wyróżnia wysokospecjalistyczna kardiologia uznawana za jedną z najlepszych w kraju. Potwierdził to ranking Wprost z 2018 r., w którym nowosolski szpital jest piątym ośrodkiem w Polsce pod względem wykonywania angioplastyki wieńcowej w ostrych zespołach wieńcowych. Jest to przezskórny zabieg naprawczy tętnic wieńcowych wykonywany w sytuacji ich zwężenia lub zamknięcia. Jest także na dziewiątym miejscu w kraju pod względem wykonywania ablacji, czyli nowoczesnej metody leczenia zaburzeń rytmu serca jak migotania przedsionków i innych arytmii. Na bardzo wysokim czwartym miejscu w Polsce uplasował się nowosolski szpital w implantacji kardiowerterów-defibrylatorów, metodzie leczenia groźnego dla życia komorowego zaburzenia rytmu serca. Ilością wykonywanych zabiegów oddział nowosolskiej kardiologii wyprzedził duże ośrodki medyczne jednocześnie zostawiając w tyle lubuskie szpitale wojewódzkie. Nowosolska kardiologia jest również bardzo wysoko ocieniana pod względem jakości wykonanych zabiegów, co świadczy to o dużym doświadczeniu lekarzy. Każdy pacjent, który trafia do nowosolskiej lecznicy może być pewien, że jest w jednym z najlepszych miejsc w kraju.
W grudniu WSSP ZOZ w Nowej Soli podpisał umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia wysokospecjalistyczne w zakresie kardiologii przezskórnej implantacji zastawek serca. Dotychczas nie było w województwie lubuskim ośrodka wykonującego zabiegi wysokospecjalizacyjne w zakresie przezskórnej implantacji zastawek serca. Pacjenci byli, więc zmuszeni szukać pomocy poza jego granicami. Tymczasem wielu pacjentów cierpiących na ciężkie zwężenie zastawki aortalnej a niezakwalifikowanych do leczenia operacyjnego można skutecznie leczyć poprzez przezcewnikowe wszczepienie zastawki aortalnej – TAVI, do której WSSP ZOZ w Nowej Soli od dawna jest w pełni przygotowany.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż oddział ginekologiczno-położniczy posiada trzeci, najwyższy stopień referencyjności. Do nowosolskiego szpitala trafiają przyszłe mamy w sytuacjach, gdy stan zdrowia ich lub dziecka jest zagrożony. Najwyższy trzeci stopień posiada także oddział noworodków i wcześniaków. Z kolei od nowosolskich urologów uczą się specjaliści z całego kraju asystując przy usuwać kamieni nerkowych z użyciem lasera. Ta nowatorska metoda usuwania kamieni jest stosowana tylko w kilku ośrodkach w kraju. Jednym z najnowocześniejszych oddziałów jest także oddział chirurgii plastycznej i oparzeń gdzie trafiają poparzeni pacjenci z całej zachodniej części kraju. Leczeni są w nowoczesnych salach specjalnie przystosowanych dla osób poparzonych. Na oddziale działa także specjalne centrum monitorowania chorych.

Wysoką jakość świadczonych usług potwierdzają między innymi przyznane szpitalowi Certyfikaty Monitorowania Jakością. Kierownictwo szpitala i pracownicy są odpowiedzialni za podejmowanie wielokierunkowych działań zorientowanych na pacjenta. Ważną rolę w podnoszeniu jakości świadczonych usług i zapewnieniu lepszej opieki chorym odgrywają też ankiety, w których pacjenci wyrażają swoje opinie i uwagi. Kolejne audyty recertyfikujące przeprowadzane przez niezależną jednostkę certyfikującą - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji potwierdzają wysoką jakość świadczonych usług. Szpital jest w trakcie spełniania wyjątkowo restrykcyjnych warunków zmierzających do uzyskania Akredytacji dodatkowo potwierdzającej bardzo wysoki poziom placówki oraz przestrzeganie przez nią procedur.