Drukuj
Kategoria: Aktualności
Odsłony: 960
Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpitalny Oddział Ratunkowy dzięki unijnemu wsparciu zyskał nowy sprzęt

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 otrzymał dofinansowanie na zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach działania: Infrastruktura ratownictwa medycznego, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. Planowany koszt realizacji projektu to 340 tys zł. W tym dofinansowanie zewnętrzne to blisko 290 tys. zł. Dzięki tym środkom SOR zyskuje szereg nowoczesnych urządzeń medycznych, które umożliwią diagnozowanie dzieci. Sprzęt dostosowany do diagnostyki niemowląt i dzieci to poczucie bezpieczeństwa dla ich rodziców, którzy zyskują gwarancję skutecznej pomocy.
Na SOR trafił między innymi: aparat USG, respirator transportowy, kardiomonitor, pulsoksymetr, zestaw do trudnej intubacji, kapnograf, aparat do podgrzewania płynów infuzyjnych, defibrylator oraz aparat do powierzchniowego ogrzewania ciała.
Szpitalny Oddział Ratunkowy tworzy zabezpieczenie w nagłych zdarzeniach dla szerszego niż powiatowy obszaru działania. Zapewnia dostępność dla powiatu wschowskiego, szprotawskiego w zakresie dostępności do specjalistycznych łóżek neurologii dziecięcej oraz pediatrii z pododdziałem alergologii, dla obszaru obejmującego specjalistyczną opieką pediatryczną około 200 tys. dzieci z południowej i centralnej części województwa lubuskiego. Doposażenie oddziału w sprzęt umożliwiający ratowanie dzieci usprawni pracę personelu medycznego i zapewni bezpieczeństwo coraz większej ilości najmłodszych kierowanych przez Centralną Dyspozytornię do szpitala w Nowej Soli.
Realizowany projekt służy interesowi publicznemu. Będą z niego korzystać pacjenci trafiający na SOR nowosolskiego szpitala. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności i efektywności świadczonych usług medycznych oraz poprawa funkcjonalności SOR. Dzięki wykorzystaniu nowych i innowacyjnych technologii nastąpi poprawa jakości diagnostyki. Warto podkreślić, że doposażenie nowosolskiego SOR w nowoczesne urządzenia to jeszcze większy wzrost atrakcyjności oddziału.