Światowy Dzień Higieny Rąk

Światowy Dzień Higieny Rąk

W 2009 r. WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) przyjęła program Clean Care is Safer Care: Higiena Rąk to Bezpieczna Opieka, którego nadrzędnym celem jest redukcja liczby zakażeń poprzez promowanie higieny rąk. Ta tak prosta czynność jak mycie i dezynfekcja rąk istotnie przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa opieki nad pacjentem. Polska przystąpiła do Programu w 2013 r. Jednym z jego elementów jest Światowy Dzień Higieny Rąk przypadający na dzień 5 maja. To święto skupiające się na poprawie higieny rąk personelu medycznego oraz osób, które odwiedzają chorych. Szpital również chce się włączyć i wesprzeć tę inicjatywę bo wiemy, że wielu tragedii ludzkich można byłoby uniknąć, gdyby higiena rąk była przestrzegana nie tylko przez personel medyczny, ale przez nas wszystkich, zwłaszcza osoby odwiedzające swoich bliskich w szpitalu.
Wiele lat temu na terenie Szpitala (m.in. w holu głównym, przed wejściem na każdy oddział szpitalny) zostały umieszczone tablice promujące higienę rąk oraz dozowniki z preparatem dezynfekcyjnym, by umożliwić wykonanie tej czynności wszystkim odwiedzającym. Można też usłyszeć płynące z głośnika słowa zachęty do wykonania tej czynności przed kontaktem z odwiedzanym bliskim.
Personel naszego Szpitala ma świadomość, że te zaledwie 30 sekund potrzebne na wykonanie w sposób właściwy procedury dezynfekcji / mycia może uratować czyjeś zdrowie, a nawet życie. Chcemy, by taką samą świadomość mieli wszyscy.
Niezwykle istotne jest to, by właściwe postawy w tym względzie kształtować jak najwcześniej. Dlatego 6 maja Szpital organizuje wydarzenie pod hasłem „Wszystkie żabki myją łapki”, której adresatem są dzieci hospitalizowane aktualnie w Oddziale Dziecięcym naszego Szpitala oraz 6-latki z nowosolskich przedszkoli. Dzieci dowiedzą się jak skutecznie myć ręce, będą mogły sprawdzić, czy rzeczywiście wykonały to poprawnie. A wszystko to w formie zabawy. Nauka na wesoło.