Szpital wNocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna przeniesiona do budynku poradni

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna przeniesiona do budynku poradni

W związku z koniecznością przeorganizowania dostępności do świadczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dla pacjentów z podejrzeniem zachorowania na koronawirusa (COVID - 19) oraz uruchomieniem strefy identyfikacji dla tych przypadków zmianie lokalizacji ulega gabinet Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.
Znajdujący się na parterze Szpitala (tuż obok Izby Przyjęć) gabinet Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej czyli popularny POZ od 6 marca 2020 zostaje przeniesiony do BUDYNKU B Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego w Nowej Soli przy ul. Chałubińskiego 1.
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do rana dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy. Pacjenci mogą kierować się po pomoc jak dotychczas do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Dyżurujący lekarz udziela porad w warunkach ambulatoryjnych. Skorzystać z pomocy mogą mieszkańcy w razie zachorowania, pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy.
Zmiana lokalizacji obowiązuje czasowo do odwołania.