Komunikat epidemiologiczny

Komunikat epidemiologiczny. Szpital ogranicza przyjmowanie pacjentów "planowych", osobiste zapisy na zabiegi oraz dostęp do poradni

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną w kraju informujemy, iż od poniedziałku 16 marca 2020 r. na okres 14 dni, Wielospecjalistyczny Szpital SPZOZ w Nowej Soli zdecydował się wprowadzić ograniczenia w przyjmowaniu pacjentów „planowych” do Szpitala. Szpital w wymienionym okresie czasu będzie funkcjonował w systemie „ostrodyżurowym”.
Ograniczenia podyktowane względami epidemiologicznymi Wielospecjalistyczny Szpital SPZOZ w Nowej Soli, zdecydował się wprowadzić również w dostępie do świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej od dnia 16 marca 2020 r. także na okres 14 dni.
Ograniczenia dotyczą poradni: neurologii dziecięcej, alergologicznej, reumatologicznej, endokrynologicznej, diabetologicznej, chirurgii naczyniowej, gastroenterologicznej, kardiologicznej, chirurgii plastycznej i oparzeń położniczo – ginekologicznej (tylko w zakresie ginekologii), neurologicznej oraz neurochirurgicznej.
Pacjenci poradni: chirurgii ogólnej, urazowo – ortopedycznej, chirurgii onkologicznej oraz urologicznej po zbadaniu temperatury ciała oraz po przeprowadzeniu ankiety będą mieli udzielone świadczenie medyczne. Świadczenia te są udzielane tylko w stanach nagłych lub wymagających kontroli (np. zdjęcie szwów).
Z kolei pacjenci kierowani od lekarzy specjalistów ze skierowaniami na badania obrazowe do Szpitalnego Zakładu Radiologii zobowiązani są o rejestrowanie się wyłącznie telefonicznie tel. 68 470 74 01 oraz 68 388 22 21, od godziny 7.00 do 14.30. Zakaz rejestrowania osobistego obowiązuje do odwołania.
Jednocześnie informujemy, iż we wszystkich możliwych przypadkach Szpital dołoży wszelkich starań, aby zapewnić pacjentom możliwość konsultacji za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.