Blok Operacyjny coraz bliżej - wmurowano kamień węgielny

Blok Operacyjny coraz bliżej - wmurowano kamień węgielny

W obecności władz Województwa Lubuskiego, miejscowych samorządowców oraz personelu medycznego nowosolskiego Szpitala wmurowany został kamień węgielny pod budowę nowego Bloku Operacyjnego.

Szpital od trzech lat starał się o środki na budowę nowego Bloku Operacyjnego. Obecny Blok Operacyjny znajdujący się na piątym piętrze lecznicy nie spełnia wymagań sanitarnych. Sanepid warunkowo dopuszcza funkcjonowanie bloku jednocześnie nieustająco zalecając zmiany. Tym w obecnej strukturze Szpital nie jest w stanie sprostać. Konieczna była zupełnie nowa inwestycja. Budowa nowego bloku została pozytywnie zaopiniowana przez wojewodę Lubuskiego już w 2017 r. Na tej podstawie Dyrektor Szpitala Bożena Osińska rozpoczęła starania o dofinansowanie inwestycji z środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Zarząd Województwa uwzględnił w swoich projektach rozbudowę bloku.
Wszyscy, którzy mieli swój udział w doprowadzeniu do realizacji inwestycji wzięli udział w uroczystym wmurowaniu dokumentu erekcyjnego będącego kamieniem węgielnym pod nowy Blok Operacyjny.
- Względy sanitarne determinujące nas do realizacji zadania są pierwsze i najważniejsze. Drugi powód to maksymalne obłożenie pięciu stołów operacyjnych, jakimi dziś dysponujemy. Rocznie w naszym szpitalu wykonujemy ponad pięć tysięcy zabiegów operacyjnych, podczas, gdy średnia województwa jest na poziomie około 600 zabiegów przypadających na jeden stół operacyjny. W ciągu dwudziestu lat zgromadziliśmy znakomitą kadrę medyczną, mamy wykształcony personel zabiegowy i diagnostyczny. Jest to potencjał, który wykorzystamy w pracy zabiegowej w nowym bloku - zapowiada Dyrektor Bożena Osińska.
Nowy Blok operacyjny z ośmioma salami skróci czas oczekiwania na wykonanie zabiegów zwłaszcza onkologicznych. Pozwoli to zabezpieczyć potrzeby pacjentów, którzy nie będą zmuszeni szukać pomocy poza województwem. Budynek będzie miał dwie kondygnacje: piwnicę i wysoki parter. Sale operacyjne, sale wybudzeń oraz ciągi komunikacyjne będą spełniać wymogi ustawowe, zapewnione zostaną godne warunki socjalne.
Marszałek Województwa Elżbieta Polak gratulowała dyrekcji szpitala decyzji o inwestycji w rozwój infrastruktury lecznicy oraz determinacji w dążeniu do celu. - Dzisiaj świat dostrzegł, że zdrowie jest dla nas wszystkich najważniejsze. Pandemia obnażyła deficyty w polskiej, europejskiej i światowej ochronie zdrowia. Wtedy przed laty w 2017 roku, kiedy rodził się projekt budowy bloku nie wszyscy tak myśleli - zwróciła uwagę Elżbieta Polak.
Pani Marszałek podkreśliła, że nowosolski Szpital ma wspaniałą drużynę i jest wysoko cenioną placówką lubuskiej ochrony zdrowia.
Wicewojewoda lubuski Wojciech Perczak zapowiedział, że samorząd województwa będzie wspierał nowosolski Szpital w temacie pozyskania środków z budżetu centralnego.
- Traktujemy nowosolski Szpital systemowo jako placówkę o zasięgu wojewódzkim. To Szpital o wysokiej renomie i randze w regionie. Budowa bloku operacyjnego jest dopełnieniem tej rangi oraz podniesieniem wysokiego świadczenia usług medycznych.
Jeśli będzie brakować pieniędzy zapewniamy o naszym wsparciu - oświadczył wicewojewoda W. Perczak. Dodał, że gratuluje i podziwia dyrekcję nowosolskiego Szpitala za realizację trudnego, ale bardzo potrzebnego przedsięwzięcia.
Dyrektor Bożena Osińska zapowiedziała, że na kolejne spotkanie tym razem oddające nowy Blok Operacyjny do dyspozycji pacjentów zaprasza po zakończeniu inwestycji w 2021 roku.
WS SPZOZ w Nowej Soli dziękuje wykonawcy inwestycji firmie Climamedic za przygotowanie uroczystości wmurowania kamienia węgielnego.