Dziękujemy PZU

Dziękujemy PZU

Szpital w Nowej Soli otrzymał wsparcie od firmy PZU Życie SA w wysokości 12 tysięcy złotych na zakup środków ochrony osobistej dla personelu medycznego. PZU Życie S.A. ze swojego funduszu prewencyjnego wsparł naszą lecznicę w realizacji celu jakim jest ochrona zdrowia i życia w trudnym okresie walki z pandemią koronawirusa.
Z przeznaczonych środków Szpital zakupił osiem tysięcy maseczek ochronnych trójwarstwowych. Dziękujemy za udzielone wsparcie. Otrzymywana pomoc jest motorem do dalszej wytężonej pracy w tym trudnym czasie.