Rozpoczął się rok szkolny - pamiętajmy o zasadach higieny

Rozpoczął się rok szkolny - pamiętajmy o zasadach higieny

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego przypominamy uczniom i rodzicom o bezwzględnym przestrzeganiu podstawowych zasad higieny. Bardzo ważne jest częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Osoby trzecie przychodzące do szkoły muszą pamiętać o obowiązkowych zakrywaniu ust i nosa. Personel placówek oświatowych nie może zapominać o regularnym czyszczeniu pomieszczeń.
Główny Inspektor Sanitarny zaleca w miarę możliwości taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły. Dyrekcja oraz personel medyczny nowosolskiego szpitala życzy uczniom powodzenia w nowym roku szkolnym a przede wszystkim zdrowia.