Uwaga! Zmiany w funkcjonowaniu poradni

Uwaga! Zmiany w funkcjonowaniu poradni

W związku z bardzo trudną sytuacją epidemiologiczną spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusa Covid 19 Szpital zawiesza funkcjonowanie poradni specjalistycznej przy ul. Chałubińskiego - Neurologicznej oraz Diabetologiczno-Internistycznej. Zawieszone zostaje również funkcjonowanie poradni Konsultacji Anestezjologicznej.
Na realizację świadczeń w formie teleporady przechodzą natomiast poradnie specjalistyczne: Endokrynologiczna, Kardiologiczna, Nefrologiczna, Reumatologiczna, Alergologiczna, Neurologii Dziecięcej Neurochirurgiczna, Kontroli Stymulatorów, Preluksacyjna, Proktologiczno-Stomijna.
Taka sytuacja potrwa do odwołania. Tymczasem pozostałe poradnie są dostępne dla pacjentów na dotychczasowych zasadach.
Rejestracje do wszystkich poradni specjalistycznych odbywają się tylko telefonicznie.