Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Nowej Soli ogłasza nabór na stanowisko KIEROWNIKA LABORATORIUM ANALITYCZNEGO