2 grudnia 2011 r. odbyło się oficjalne otwarcie nowego Oddziału Intensywnej Terapii. Oddział powstał w nowej lokalizacji w sąsiedztwie SOR oraz Zakładu Radiologii. Modernizacja pomieszczeń trwała około 1,5 roku, nowe pomieszczenia umożliwiły zwiększenie liczby stanowisk intensywnej terapii do dziesięciu.
Został zakupiony nowoczesny sprzęt i aparatura medyczna Odział wzbogacił się o ujednolicony system monitorowania funkcji życiowych pacjenta, o jednolite respiratory, wysokospecjalistyczne łóżka z materacami przeciwodleżynowymi i aparaty do pomiaru funkcji krążenia (serca) oraz nowoczesne USG.
Na Oddziale znajdują się urządzenia do prowadzenia różnych technik nerkozastępczych z plazmaferezą włącznie. Posiadamy również urządzenia do hibernacji ciała poprawiające rokowania u chorych po zatrzymaniu krążenia.
W Oddziale wyodrębniono dwie sale izolacyjne. Prowadzimy stały monitoring zakażeń wewnątrzoddziałowych. Wszystkie sale chorych są klimatyzowane. Zmodernizowane pomieszczenia oraz specjalistyczny sprzęt medyczny poprawił warunki leczenia pacjentów oraz komfort pracy personelu.