Od marca 2012 r. Szpitalny Oddział Ratunkowy funkcjonuje w wyremontowanych pomieszczeniach. Wykonana została zabudowa podjazdu dla karetek, co usprawniło pracę zespołów Ratownictwa Medycznego, poprawiło zachowanie bezpieczeństwa i intymności pacjentów oraz zapewniło zgodność z wymaganiami prawnymi. Ambulanse zostały wyposażone w system nawigacji GPS.
Zaadoptowano pomieszczenia na salę dekontaminacji oraz salę Post Mortem.

Oddział doposażono w nowoczesny aparaturę medyczną z systemem ogrzewania pacjenta włącznie, zamontowano nowoczesne lampy bezcieniowe, nowy stół operacyjny. Wszystkie obszary SOR, w których przebywają pacjenci są klimatyzowane. SOR oraz teren wokół oddziału są monitorowane. Oznakowano dojście do oddziału na zewnątrz Szpitala oraz pomieszczenia i obszary wewnątrz, co znacznie ułatwi poruszanie się po oddziela. W skład SOR wchodzą obszary: segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć, resuscytacyjno - zabiegowej, wstępnej intensywnej terapii, terapii natychmiastowej, obserwacji i konsultacji.