Szpital pozytywnie oceniony przez NIK

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli pozytywnie oceniony przez NIK w zakresie żywienia pacjentów.

W dniu 13 kwietnia 2018 roku na stronie internetowej Najwyższej Izby Kontroli (link w załączeniu: https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/17/084/LZG/) opublikowano Wystąpienie Pokontrolne NIK Delegatura w Zielonej Górze - LZG.410.008.01.2017 P/17/084 dotyczące kontroli żywienia pacjentów w Szpitalu. Poniżej cytujemy stosowne ustalenia (w tym oceny cząstkowe) z ww. wystąpienia.

Oceniając kontrolowaną działalność stwierdzono, że stosowany przez Szpital system żywienia pacjentów, tj. organizacja sekcji żywienia, zasady żywienia i nadzoru nad tym procesem zapewniały prawidłowe żywienie pacjentów.