Dział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
ul. Chałubińskiego 7
67-100 Nowa Sól

Kierownik działu:
dr n. med. Marek Maślicki
specjalista anestezjologii, intensywnej terapii i medycyny ratunkowej

Zastępca Kierownika działu:
Katarzyna Łukowska
specjalista anestezjologii i intensywnej terapi

Pielęgniarka oddziałowa Działu:
mgr Agnieszka Ejkiewicz
specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Kierownik działu

Oddział dysponuje 10 w pełni monitorowanymi i wyposażonymi stanowiskami intensywnej terapii.

Zakres działalności:
 • prowadzenie wszystkich rodzajów znieczuleń i nadzorowanie operowanych pacjentów na: 7 salach operacyjnych, 2 salach endoskopowych i 3 salach zabiegów ambulatoryjnych
 • leczenie zagrażających życiu stanów chorobowych z ciągłym nadzorowaniem inwazyjnym i nieinwazyjnym czynności życiowych, a w szczególności:
  • niewydolności oddechowej wymagającej sztucznej wentylacji (z koniecznością lub nie bronchofiberoskopii) i innych metod wspomagania oddechu,
  • ostrej niewydolności krążenia,
  • ostrej niewydolności nerek wymagającej lub nie hemodializ lub terapii nerkozastępczej ciągłej,
  • zatruć, urazów i zakażeń przebiegających z niewydolnością co najmniej jednego z układów (nerwowego, oddechowego, krążenia),
  • stanów po operacjach chirurgicznych przebiegających z niewydolnością co najmniej jednego z układów: (nerwowego, oddechowego, krążenia),
  • innych stanów klinicznych przebiegających z niewydolnością co najmniej jednego z ww. układów,
 • prowadzenie poradni anestezjologicznej (czynnej od poniedziałku o piątku w godz. 11.00-15.00), gdzie konsultowani są pacjenci do planowych operacji.

Zakres Usług Świadczonych:
Zakres Usług Świadczonych - Plik do pobrania w wersji PDF >>>