Dział Neurologiczny w tym:
Oddział Neurologiczny - 16 łóżek
Oddział Udarowy - 16 łóżek
ul. Chałubińskiego 7
67-100 Nowa Sól

Kontakt telefoniczny:
Sekretariat: 68 388 21 20
Kierownik działu: 68 388 22 26
Dyżurka lekarska: 68 388 23 20
Pielęgniarka oddziałowa: 68 388 23 19
Dyżurka pielęgniarska: 68 388 21 14
Korytarz (tel. dla pacjentów): 68 388 21 05
Pracownia EEG: 68 388 23 71
Pracownia EMG: kom. 797 663 001

Poradnia Neurologiczna
ul. Chałubińskiego 1
67-100 Nowa Sól

68 387 36 09
 

Kontakt telefoniczny:
Centrala: 68 388 21 00

Kierownik działu:
dr n. med. Marzena Tysiewicz-Dudek
specjalista neurologii i rehabilitacji medycznej

Zastępca kierownika działu:
lek. Małgorzata Chorążyk
specjalista neurologii

Pielęgniarka oddziałowa Działu Neurologicznego:
mgr pielęgniarstwa Barbara Mystkowska
 

Oddział Neurologiczny:
 • Profesjonalną opiekę zapewnia doświadczony zespół lekarzy i pielęgniarek
 • Szeroka diagnostyka chorób neurologicznych:
  - badania laboratoryjne z krwi, moczu i płynu mózgowo-rdzeniowego
  - badania radiologiczne: rtg, TK, angio-TK
  - badania ultrasonograficzne, USG-Doppler tętnic
  - badania EEG: klasyczne, holter-EEG i video-EEG
  - badania EMG i ENG
  - badania MR: czasy T1, T2, FLAIR, badanie dyfuzyjne, angio-MR
 • Leczenie schorzeń neurologicznych:
  - farmakoterapia najnowszymi preparatami dostępnymi na rynku, w tym leczenie SM preparatami interferonu (dr J. Kopczyńska)
  - plazmaferezy
  - angioplastyka tętnic szyjnych - embolizacja tętniaków metodą wewnątrznaczyniową
 • Rehabilitacja przyłóżkowa, masaże, fizykoterapia i ćwiczenia na sali ćwiczeń
Oddział Udarowy:
 • Szybka diagnostyka, konsultacje specjalistyczne przy przyjęciu
 • SINN - Sala Intensywnego Nadzoru Neurologicznego
  - całodobowy intensywny nadzór pielęgniarski i lekarski
  - leczenie rTPA
  - wczesna rehabilitacja
 • Szeroka diagnostyka w celu ustalenia przyczyn udaru
 • Kompleksowa rehabilitacja:
  - masaże, ćwiczenia bierne, czynno-bierne, wspomagane, ćwiczenia utrzymania równowagi, chodu, nauka samoobsługi
  - ćwiczenia logopedyczne
 • Opieka psychologiczna

Zakres Usług Świadczonych:
Zakres Usług Świadczonych - Plik do pobrania w wersji PDF >>>