Dział Położniczo - Ginekologiczny
ul. Chałubińskiego 7
67-100 Nowa Sól
 

TELEFONY KONTAKTOWE:
Dyżurka Kierownika Oddziału tel. 68 38 82 348
Sekretariat tel. 68 388 23 98
Dyżurka lekarska tel. 68 38 82 213
Dyżurka oddziałowej mgr Beaty Marciniak tel. 68 388 23 11
Dyżurka Położnych Oddziału Ginekologii tel. 68 38 82 217
Dyżurka Położnych Patologii Ciąży tel. 68 38 82 172
Dyżurka Położnych Oddziału Położniczego tel. 68 38 82 218
Dyżurka Położnych Traktu Porodowego tel. 68 38 82 207
Szkoła Rodzenia tel. 68 38 82 207

Oddział Położniczo-Ginekologiczny pełni całodobową opiekę w zakresie położnictwa, patologii ciąży i ginekologii, w tym ginekologii onkologicznej.
Rocznie leczymy ponad 3500 kobiet, przyjmujemy na świat około 1200 dzieci, wykonujemy około 500 operacji i ponad 1000 drobnych zabiegów.
Posiadamy najwyższy III poziom referencyjności w zakresie położnictwa i ginekologii oraz akredytację do specjalizowania lekarzy w zakresie ginekologii i położnictwa.
Oddział Położniczo-Ginekologiczny posiada 55 łóżek oraz 4 łóżka porodowe. Stosujemy metody diagnostyczne i terapeutyczne zgodne z najnowocześniejszymi standardami, zapewniając jednocześnie poczucie bezpieczeństwa wszystkim leczonym kobietom.

W skład Oddziału Położniczo-Ginekologicznego wchodzą:
Do dyspozycji oddziału Położniczo-Ginekologicznego jest laboratorium szpitalne (czynne całą dobę), w którym wykonuje się badania biochemiczne, hormonalne i markery nowotworowe.
Ponadto pacjentkom zapewnia się badania EKG, RTG, TK (tomografia komputerowa) i MRI (rezonans magnetyczny). Dostępna jest też pracownia histopatologiczna z możliwością wykonywania badań doraźnych śródoperacyjnych, pracownia bakteriologiczna oraz prowadzone są badania prenatalne (wykrywanie wad rozwojowych płodu).

Przy oddziale Położniczo-Ginekologicznym działają następujące poradnie:
Oddział ściśle współpracuje z Oddziałem Noworodków i Wcześniaków posiadającym także najwyższy III stopień referencyjności oraz ze wszystkimi innymi oddziałami naszego szpitala.

Ponadto uczestniczymy w programach Ministerstwa Zdrowia dotyczących profilaktyki raka sutka oraz szyjki macicy, czy programach leczenia niepłodności.
 
Zakres Usług Świadczonych:
Zakres Usług Świadczonych - Plik do pobrania w wersji PDF >>>