Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Nowej Soli ogłasza nabór na stanowisko KIEROWNIKA LABORATORIUM ANALITYCZNEGO
 

I. O stanowisko może ubiegać się osoba spełniająca następujące kryteria:

Wymagania konieczne

 1. Posiadanie tytułu zawodowego diagnosty laboratoryjnego
 2. Posiadanie tytułu specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie zgodnej z profilem laboratorium
 3. Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego
 4. Doświadczenie w zawodzie diagnosty laboratoryjnego min. 5 lat

Wymagania pożądane

 

 1. Doświadczenie na stanowisku Kierownika Laboratorium Medycznego
 2. Studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia
 3. Bardzo dobra znajomość problematyki i organizacji medycznych laboratoriów diagnostycznych


II. Kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

Wymagania konieczne

 

 

 1. List motywacyjny
 2. Opisany przez kandydata przebieg dotychczasowej pracy zawodowej (CV)
 3. Kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra na kierunku analityka medyczna lub innego kierunku, zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 o diagnostyce laboratoryjnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2061 ze zm.)
 4. Kopię prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego
 5. Kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu specjalisty
 6. Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe
 7. Podpisaną Klauzulę informacyjną – kandydat do pracy (klauzula udostępniona na formularzu ADM- 238 w zakładce Ochrona Danych Osobowych na stronie internetowej szpitala www.szpital-nowasol.pl)


Kandydaci mogą dołączyć do oferty opinie z poprzednich miejsc pracy.
Dokumenty wskazane w punktach 3,4,5 muszą być potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

III. Termin i miejsce składania dokumentów

Oferty z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Laboratorium Analitycznego” należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Wielospecjalistycznego Szpitala SPZOZ w Nowej Soli ul. Chałubińskiego 7 (biurowiec), 67-100 Nowa Sól, lub przesłać pocztą w terminie do dnia 11.03.2021 r. do godziny 14.30.

Informacji udziela Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi 68 38 82 364, 68 38 82 183

IV. Zasady przeprowadzania postępowania

 

 

 

 1. Postępowanie prowadzone będzie przez Komisję w dwóch etapach:
  - etap I przeprowadzenie formalnej analizy złożonych dokumentów
  - etap II przeprowadzenie rozmowy z kandydatami spełniającymi wymagania formalne.
 2. O terminie i miejscu rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 


Bożena Osińska
Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala
SPZOZ w Nowej Soli

 

 

 

 


 

 • lekarzy:
  - internistę, ortopedę, neonatologia do pracy w oddziale
  - endokrynologa, neurologa, ginekologa do pracy w poradni
 • diagnostów laboratoryjnych
 • pielęgniarki instrumentariuszki
 • pielęgniarki, położne do pracy w oddziale i poradni


Kontakt:
Iwona Rewkowska   tel. 68 38 82 183   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Małgorzata Wysocka   tel.68 38 82 199   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 


Wielospecjalistyczny Szpital SPZOZ w Nowej Soli zatrudni:
 

 • lekarza systemu (ortopeda, chirurg) do świadczenia usług medycznych w formie pełnienia dyżurów medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – obszar chirurgiczny.


Warunki zatrudnienia: umowa cywilnoprawna.
Warunki wynagrodzenia do uzgodnienia.

Kontakt:
Iwona Rewkowska   tel. 68 38 82 183   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Małgorzata Wysocka   tel.68 38 82 199   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 

 • lekarzy:
  - internistę, ortopedę, neonatologia do pracy w oddziale
  - endokrynologa, neurologa, ginekologa do pracy w poradni
 • diagnostów laboratoryjnych
 • pielęgniarki instrumentariuszki
 • pielęgniarki, położne do pracy w oddziale i poradni


Kontakt:
Iwona Rewkowska   tel. 68 38 82 183   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Małgorzata Wysocka   tel.68 38 82 199   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.