1. Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych
Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych do pobrania w wersji PDF >>>

2. Wniosek o dopuszczenie do wstępnych konsultacji rynkowych
Wniosek o dopuszczenie do wstępnych konsultacji rynkowych do pobrania w wersji PDF >>>

3. Regulamin przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych
Regulamin do pobrania w wersji PDF >>>

4. Opis Przedmiotu Zamówienia
Opis Przedmiotu Zamówienia do pobrania w wersji PDF >>>

5. Informacja o zakwalifikowaniu do wstępnych konsultacji rynkowych
Informacja o zakwalifikowaniu do wstępnych konsultacji rynkowych do pobrania w wersji PDF >>>