Szpital w Nowej Soli w roku 2014 skorzystał z możliwości dofinansowania w ramach zadań prewencyjnych z funduszu PZU S.A. na kwotę 10.000,- zł.

Na przełomie roku 2014/2015 dofinansowano montaż systemu przeciw pożarowego.


W czwartek 24 października w Galerii Nova, odbyła się uroczystość wręczenia statuetek Odrzany, które od 2004 roku otrzymują osoby i organizacje, przyczyniające się do rozwoju i promocji Nowej Soli. W tym roku Odrzany otrzymały osoby, które swoją codzienną pracą przyczyniły się w szczególny sposób dla mieszkańców miasta: - Jarosław Hiczkiewicz - ordynator nowosolskiej kardiologii, - Roman Terlikowski - sportowiec, maratończyk, nauczyciel młodzieży, - Tadeusz Rybnicki - budowniczy strażnicy Straży Pożarnej w naszym mieście.

Źródło: http://www.nowasol.pl/start/kultura/1670-odrzany-2013-rozdane.html

Od marca 2012 r. Szpitalny Oddział Ratunkowy funkcjonuje w wyremontowanych pomieszczeniach. Wykonana została zabudowa podjazdu dla karetek, co usprawniło pracę zespołów Ratownictwa Medycznego, poprawiło zachowanie bezpieczeństwa i intymności pacjentów oraz zapewniło zgodność z wymaganiami prawnymi. Ambulanse zostały wyposażone w system nawigacji GPS.
Zaadoptowano pomieszczenia na salę dekontaminacji oraz salę Post Mortem.

Oddział doposażono w nowoczesny aparaturę medyczną z systemem ogrzewania pacjenta włącznie, zamontowano nowoczesne lampy bezcieniowe, nowy stół operacyjny. Wszystkie obszary SOR, w których przebywają pacjenci są klimatyzowane. SOR oraz teren wokół oddziału są monitorowane. Oznakowano dojście do oddziału na zewnątrz Szpitala oraz pomieszczenia i obszary wewnątrz, co znacznie ułatwi poruszanie się po oddziela. W skład SOR wchodzą obszary: segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć, resuscytacyjno - zabiegowej, wstępnej intensywnej terapii, terapii natychmiastowej, obserwacji i konsultacji.