W czwartek 24 października w Galerii Nova, odbyła się uroczystość wręczenia statuetek Odrzany, które od 2004 roku otrzymują osoby i organizacje, przyczyniające się do rozwoju i promocji Nowej Soli. W tym roku Odrzany otrzymały osoby, które swoją codzienną pracą przyczyniły się w szczególny sposób dla mieszkańców miasta: - Jarosław Hiczkiewicz - ordynator nowosolskiej kardiologii, - Roman Terlikowski - sportowiec, maratończyk, nauczyciel młodzieży, - Tadeusz Rybnicki - budowniczy strażnicy Straży Pożarnej w naszym mieście.

Źródło: http://www.nowasol.pl/start/kultura/1670-odrzany-2013-rozdane.html

Od marca 2012 r. Szpitalny Oddział Ratunkowy funkcjonuje w wyremontowanych pomieszczeniach. Wykonana została zabudowa podjazdu dla karetek, co usprawniło pracę zespołów Ratownictwa Medycznego, poprawiło zachowanie bezpieczeństwa i intymności pacjentów oraz zapewniło zgodność z wymaganiami prawnymi. Ambulanse zostały wyposażone w system nawigacji GPS.
Zaadoptowano pomieszczenia na salę dekontaminacji oraz salę Post Mortem.

Oddział doposażono w nowoczesny aparaturę medyczną z systemem ogrzewania pacjenta włącznie, zamontowano nowoczesne lampy bezcieniowe, nowy stół operacyjny. Wszystkie obszary SOR, w których przebywają pacjenci są klimatyzowane. SOR oraz teren wokół oddziału są monitorowane. Oznakowano dojście do oddziału na zewnątrz Szpitala oraz pomieszczenia i obszary wewnątrz, co znacznie ułatwi poruszanie się po oddziela. W skład SOR wchodzą obszary: segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć, resuscytacyjno - zabiegowej, wstępnej intensywnej terapii, terapii natychmiastowej, obserwacji i konsultacji.

2 grudnia 2011 r. odbyło się oficjalne otwarcie nowego Oddziału Intensywnej Terapii. Oddział powstał w nowej lokalizacji w sąsiedztwie SOR oraz Zakładu Radiologii. Modernizacja pomieszczeń trwała około 1,5 roku, nowe pomieszczenia umożliwiły zwiększenie liczby stanowisk intensywnej terapii do dziesięciu.
Został zakupiony nowoczesny sprzęt i aparatura medyczna Odział wzbogacił się o ujednolicony system monitorowania funkcji życiowych pacjenta, o jednolite respiratory, wysokospecjalistyczne łóżka z materacami przeciwodleżynowymi i aparaty do pomiaru funkcji krążenia (serca) oraz nowoczesne USG.
Na Oddziale znajdują się urządzenia do prowadzenia różnych technik nerkozastępczych z plazmaferezą włącznie. Posiadamy również urządzenia do hibernacji ciała poprawiające rokowania u chorych po zatrzymaniu krążenia.
W Oddziale wyodrębniono dwie sale izolacyjne. Prowadzimy stały monitoring zakażeń wewnątrzoddziałowych. Wszystkie sale chorych są klimatyzowane. Zmodernizowane pomieszczenia oraz specjalistyczny sprzęt medyczny poprawił warunki leczenia pacjentów oraz komfort pracy personelu.