Wielospecjalistyczny Szpital SPZOZ w Nowej Soli zatrudni

 • lekarzy:
  – anestezjologów do oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
  – endokrynologa do Poradni endokrynologicznej,
  – chirurga lub ortopedę do SOR,
 • lekarzy do świadczenia usług w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej;
 • pielęgniarki instrumentariuszki na Blok Operacyjny;
 • pielęgniarki, położne do pracy w oddziale i poradni;
 • diagnostów laboratoryjnych;
 • fizjoterapeutów;

Kontakt:
Iwona Rewkowska   tel. 68 38 82 183   e-mail: i.rewkowska@szpital-nowasol.pl
Sylwia Libert   tel. 68 38 82 199   e-mail: s.libert@szpital-nowasol.pl