Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

Kontakt

Dział Chorób Wewnętrznych

Oddział Chorób Wewnętrznych
W tym: pododdział diabetologiczny
Oddział Nefrologii
Oddział Endokrynologii

Kierownik działu: dr n. med. Marzenna Plucińska

tel. (68) 38 82 253

Pielęgniarka oddziałowa działu: Ewa Nowak

tel. (68) 38 82 356

Dział Chirurgii

Oddział Chirurgii Ogólnej
Oddział Chirurgii Onkologicznej
Oddział Gastroenterologii

Kierownik działu: lek. med Anna Wojak

tel. (68) 38 82 208

Pielęgniarka oddziałowa działu: Ewelina Samosiuk

tel. (68) 38 82 201

Dział Położniczo-Ginekologiczny

Oddział Położniczo-Ginekologiczny
W tym: pododdział ginekologii onkologicznej

Kierownik działu: lek. med. Sławomir Gąsior

tel. (68) 38 82 348

Pielęgniarka oddziałowa działu: mgr Beata Marciniak

tel. (68) 38 82 311

Dział Noworodków i Wcześniaków

Oddział Noworodków i Wcześniaków

Kierownik działu: lek. med. Anita Bejga

tel. (68) 38 82 211

Pielęgniarka oddziałowa działu: Wiesława Pruska

tel. (68) 38 82 215

Dział Dziecięcy

Oddział Dziecięcy
Oddział Neurologii Dziecięcej

Kierownik działu: lek. med. Edward Marciniak

tel. (68) 38 82 262

Pielęgniarka oddziałowa działu: Brygida Bubel

tel. (68) 38 82 263

Dział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Kierownik działu: dr n. med. Marek Maślicki

tel. (68) 38 82 239

Pielęgniarka oddziałowa działu: Agnieszka Ejkiewicz

tel. (68) 38 82 344

Dział Kardiologiczny

Kliniczny Oddział Kardiologiczny
Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Kierownik działu: prof. Jarosław Hiczkiewicz

tel. (68) 38 82 328

Pielęgniarka oddziałowa działu: Anna Szulga

tel. (68) 38 82 315

Dział Reumatologiczny

Oddział Reumatologiczny

Kierownik działu: lek. med. Małgorzata Miakisz

tel. (68) 38 82 258

P.O. Pielęgniarki oddziałowej działu: Ewa Nowak

tel. (68) 38 82 331

Dział Urazowo-Ortopedyczny

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

Kierownik działu: lek. med. Patryk Kowalski

tel. (68) 38 82 259

Pielęgniarka oddziałowa działu: Małgorzata Hetner

tel. (68) 38 82 230

Dział Chirurgii Plastycznej i Oparzeń

Oddział Chirurgii Plastycznej i Oparzeń

Kierownik działu: lek. med. Robert Jamont

tel. (68) 38 82 392

Pielęgniarka oddziałowa działu: Alicja Burda

tel. (68) 38 82 271

Dział Urologiczny

Oddział Urologiczny z pododdziałem onkologicznym

Kierownik działu: dr n. med. Krzysztof Bromber

tel. (68) 38 82 212

Pielęgniarka oddziałowa działu: Maja Hajnos

tel. (68) 38 82 219

Dział Neurologiczny

Odział Neurologiczny
Oddział Udarowy

Kierownik działu: dr n. med. Marzena Tysiewicz-Dudek

tel. (68) 38 82 226

Pielęgniarka oddziałowa działu: Barbara Mystkowska

tel. (68) 38 82 319

Dział Neurochirurgii i Neurotraumatologii

Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii

Kierownik działu: lek. med. Janusz Cichoński

tel. (68) 38 82 385

Pielęgniarka oddziałowa działu: Renata Owarzana

tel. (68) 38 82 304

Dział Chirurgii Naczyniowej

Oddział Chirurgii Naczyniowej

Kierownik działu: lek. med. Wojciech Gotlibowski

Kierownik działu: lek. med. Wojciech Gotlibowski

Pielęgniarka oddziałowa działu: Specj. Pielęgn. Chirurg. mgr Beata Jaskuła

tel. (68) 38 82 304

Dział Rehabilitacji

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

Kierownik działu: dr n. med. Franciszek Pietraszkiewicz

tel. (68) 38 82 316

Pielęgniarka oddziałowa działu: Bogumiła Cielek

tel. (68) 38 82 332

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Kierownik działu: lek. med. Zenon Iwaniszyn

tel. (68) 38 82 310

Pielęgniarka oddziałowa działu: Barbara Błaszczak

tel. (68) 38 82 327

Szczegółowy spis telefonów

Szczegółowy spis telefonów

183,75 KB

Szczegółowy spis telefonów

http://szpital-nowasol.pl/dla-pacjenta/najwazniejsze-informacje-dla-pacjenta/szczegolowy-spis-telefonow/