Nie tylko leczenie na wysokim poziomie – również czyste i zdrowe powietrze

08.09.2022 13:41

Informujemy, że z krajobrazu nowosolskiej lecznicy zniknął stalowy  – 45 metrowy komin kotłowni. Proces demontażu wysokiego komina wymagał dużej precyzji. W tym celu zaangażowano  wyspecjalizowaną firmę. Konieczny był udział alpinistów oraz dużego dźwigu. Warto przypomnieć, że w grudniu 2016 roku szpital dotknęła katastrofa budowlana. Szalejący orkan Barbara wiejący z ogromną prędkością spowodował uszkodzenie 16 metrowego odcinka komina, który runął na ziemię. Wydarzenie to zmotywowało nas do podjęcia niezbędnych działań w celu odejścia od przestarzałej technologii ogrzewania szpitala.

Aktualnie trwa modernizacja szpitalnej kotłowni (z węglowej na gazową). Prowadzone prace przebiegają bez większych opóźnień, a kotłownia jest już zasilana gazem ziemnym. Cały proces inwestycji został rozpoczęty w sierpniu 2021 roku. Zakończenie prac planowane jest na koniec października br. W trosce o zdrowie mieszkańców naszego miasta, po wieloletnich samotnych staraniach, pomimo szalejącej pandemii COVID-19 i trudnej sytuacji gospodarczej szpital podjął  wyzwanie proekologicznej inwestycji. Naszą determinację w pozyskaniu środków finansowych dostrzegł Lubuski Urząd Marszałkowski, który wsparł inwestycję finansowo w ramach programu unijnego. Szerzej o przedmiotowym projekcie pisaliśmy w sierpniu ubiegłego roku (zakładka „Projekty unijne realizowane przez WS SP ZOZ w Nowej Soli”). Celem całego działania jest podniesienie efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, co w rezultacie długoterminowym przyczyni się do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną obiektów WS SP ZOZ w Nowej Soli. Naturalnie, z uwagi na problemy energetyczne związane ze wzrostem cen gazu podjęliśmy stosowne kroki zaradcze w celu ochrony taryfowej na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu. Naszym priorytetem jest zachowanie ciągłości pracy szpitala i zapewnienie opieki medycznej, poprzez dostarczanie do budynków lecznicy ciepła, pary technologicznej oraz ciepłej wody użytkowej.