Nowy przyłóżkowy aparat RTG dla Szpitalnego Zakładu Radiologii

16.09.2022 09:15

Szpital wzbogaci się o nowy cyfrowy aparat rentgenowski przyłóżkowy z napędem akumulatorowym. Rozstrzygnięto prowadzone postępowanie na dostawę montaż oraz uruchomienie sprzętu jak również podpisano stosowną umowę. Urządzenie trafi do nas jeszcze w tym roku. Nowoczesny aparat RTG pozwoli na bezpieczne i wygodne diagnozowanie naszych pacjentów. Wartość inwestycji to blisko 600 tys. zł (599 847,06 zł). Zakup sfinansowano ze środków finansowych przyznanych WS SP ZOZ w Nowej Soli z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zakupu aparatury i sprzętu medycznego w ramach zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 (umowa Nr BF-VIII.3146.8.9.2022 zawarta z Wojewodą Lubuskim w dniu 31 marca 2022 roku).