Pożar w szpitalu – spokojnie to tylko ćwiczenia

19.07.2022 12:09

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli przeprowadziła na terenie WS SP ZOZ  ćwiczenia obejmujące: działania ratowniczo – gaśnicze, ewakuację pacjentów oddziału neurologii w warunkach zadymienia oraz praktyczne szkolenie personelu medycznego z gaszenia pożarów gaśnicami proszkowymi. Wszystkie działania przebiegły szybko i sprawnie, potwierdzając właściwe działanie monitoringu pożarowego i systemów alarmowych, odpowiednie przygotowanie zaangażowanego personelu oraz należyty stan techniczny urządzeń gaśniczych szpitala.