Kadra kierownicza:

Dyrektor Szpitala

Bożena Osińska

Zastępca Dyrektora do spraw Eksploatacyjno – Administracyjnych

Justyna Koszal

Główny Lekarz Szpitala

Jarosław Stolarski 

Główna Pielęgniarka Szpitala

Magda Lentowicz

Główny Księgowy

Mariusz Szymakowski