Poprawiamy dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami

25.10.2022 10:13

Poprawiamy dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami

— Czytaj więcej
Podnosimy jakość badań patomorfologicznych

25.03.2022 13:55

Podnosimy jakość badań patomorfologicznych

WS SP ZOZ w Nowej Soli uczestniczy w projekcie realizowanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia „Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi”. Działanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) Priorytet V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2.… Czytaj dalej Podnosimy jakość badań patomorfologicznych

— Czytaj więcej
Projekt pn. Modernizacja energetyczna WS SP ZOZ w Nowej Soli dla zadania pn. Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownie gazową

13.08.2021 13:59

Projekt pn. Modernizacja energetyczna WS SP ZOZ w Nowej Soli dla zadania pn. Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownie gazową

Wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi Priorytetowej nr 3 – Gospodarka niskoemisyjna w ramach Działania 3.2 Efektywność Energetyczna, Poddziałanie 01- 3.2.1. Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Koszt projektu: 17 542 435,55 zł Dofinansowanie: 10 998 830,73 zł Data zawarcia umowy o dofinansowanie: lipiec 2021r.… Czytaj dalej Projekt pn. Modernizacja energetyczna WS SP ZOZ w Nowej Soli dla zadania pn. Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownie gazową

— Czytaj więcej
Nowoczesne technologie informatyczne wdrożone w szpitalu w Nowej Soli

12.05.2021 15:50

Nowoczesne technologie informatyczne wdrożone w szpitalu w Nowej Soli

Dobiega końca realizacja wielkiego innowacyjnego projektu informatycznego wdrażanego w nowosolskim szpitalu "Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz usług w obszarze e-zdrowie w WS SP ZOZ w Nowej Soli" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

— Czytaj więcej
Szpital realizuje projekt budowy nowego bloku operacyjnego

10.05.2021 10:36

Szpital realizuje projekt budowy nowego bloku operacyjnego

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej realizuje projekt „Lubuskie Młode i Zdrowe: Modernizacja poprzez rozbudowę bloku operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala SPZOZ w Nowej Soli”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

— Czytaj więcej
Szpitalny Oddział Ratunkowy dzięki unijnemu wsparciu zyskał nowy sprzęt

07.05.2021 10:37

Szpitalny Oddział Ratunkowy dzięki unijnemu wsparciu zyskał nowy sprzęt

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 otrzymał dofinansowanie na zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach działania: Infrastruktura ratownictwa medycznego, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.

— Czytaj więcej
Podnosimy standardy jakości i bezpieczeństwa

01.05.2021 10:38

Podnosimy standardy jakości i bezpieczeństwa

Nowosolski szpital rozpoczyna wdrażanie kolejnego etapu prestiżowego projektu Centrum Monitorowania Jakości (CMJ) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Umożliwi to podjęcie trwałych rozwiązań organizacyjnych ułatwiających dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych.

— Czytaj więcej