Dział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
ul. Chałubińskiego 7
67-100 Nowa Sól

Pielęgniarka oddziałowa Działu:
mgr Agnieszka Ejkiewicz
specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Oddział dysponuje 10 w pełni monitorowanymi i wyposażonymi stanowiskami intensywnej terapii.

Zakres działalności:

 • prowadzenie wszystkich rodzajów znieczuleń i nadzorowanie operowanych pacjentów na: 7 salach operacyjnych, 2 salach endoskopowych i 3 salach zabiegów ambulatoryjnych
 • leczenie zagrażających życiu stanów chorobowych z ciągłym nadzorowaniem inwazyjnym i nieinwazyjnym czynności życiowych, a w szczególności:
  • niewydolności oddechowej wymagającej sztucznej wentylacji (z koniecznością lub nie bronchofiberoskopii) i innych metod wspomagania oddechu,
  • ostrej niewydolności krążenia,
  • ostrej niewydolności nerek wymagającej lub nie hemodializ lub terapii nerkozastępczej ciągłej,
  • zatruć, urazów i zakażeń przebiegających z niewydolnością co najmniej jednego z układów (nerwowego, oddechowego, krążenia),
  • stanów po operacjach chirurgicznych przebiegających z niewydolnością co najmniej jednego z układów: (nerwowego, oddechowego, krążenia),
  • innych stanów klinicznych przebiegających z niewydolnością co najmniej jednego z ww. układów,
 • prowadzenie poradni anestezjologicznej, gdzie konsultowani są pacjenci do planowych operacji, rejestracja do poradni odbywa się codziennie w dni robocze w godz. 10.00-13.00 pod nr tel. 68 38 82 162, poradnia jest czynna w dni robocze w godz. 9.00 – 15.00, z wyjątkiem czwartków (w godz. 10.00 – 15.00).

Pliki do pobrania

Zakres Świadczonych Usług

1,02 MB