Dział Neurologiczny w tym:
Oddział Neurologiczny – 16 łóżek
Oddział Udarowy – 16 łóżek
ul. Chałubińskiego 7
67-100 Nowa Sól

Kierownik działu:
dr n. med. Marzena Tysiewicz-Dudek
specjalista neurologii i rehabilitacji medycznej

Zastępca kierownika działu:
lek. Małgorzata Chorążyk
specjalista neurologii

Pielęgniarka oddziałowa Działu Neurologicznego:
mgr pielęgniarstwa Barbara Mystkowska

Oddział Neurologiczny:

 • Profesjonalną opiekę zapewnia doświadczony zespół lekarzy i pielęgniarek
 • Szeroka diagnostyka chorób neurologicznych:
  – badania laboratoryjne z krwi, moczu i płynu mózgowo-rdzeniowego
  – badania radiologiczne: rtg, TK, angio-TK
  – badania ultrasonograficzne, USG-Doppler tętnic
  – badania EEG: klasyczne, holter-EEG i video-EEG
  – badania EMG i ENG
  – badania MR: czasy T1, T2, FLAIR, badanie dyfuzyjne, angio-MR
 • Leczenie schorzeń neurologicznych:
  – farmakoterapia najnowszymi preparatami dostępnymi na rynku, w tym leczenie SM preparatami interferonu (dr J. Kopczyńska)
  – plazmaferezy
  – angioplastyka tętnic szyjnych – embolizacja tętniaków metodą wewnątrznaczyniową
 • Rehabilitacja przyłóżkowa, masaże, fizykoterapia i ćwiczenia na sali ćwiczeń

Oddział Udarowy:

 • Szybka diagnostyka, konsultacje specjalistyczne przy przyjęciu
 • SINN – Sala Intensywnego Nadzoru Neurologicznego
  – całodobowy intensywny nadzór pielęgniarski i lekarski
  – leczenie rTPA
  – wczesna rehabilitacja
 • Szeroka diagnostyka w celu ustalenia przyczyn udaru
 • Kompleksowa rehabilitacja:
  – masaże, ćwiczenia bierne, czynno-bierne, wspomagane, ćwiczenia utrzymania równowagi, chodu, nauka samoobsługi
  – ćwiczenia logopedyczne
 • Opieka psychologiczna

Pliki do pobrania

Zakres Świadczonych Usług

829,01 KB