Od 1 października 2017 roku działa w Wielospecjalistycznym Szpitalu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna. W sytuacji, gdy pacjent potrzebuje pomocy w święta i weekendy czy też w nocy może skorzystać z pomocy ambulatoryjnej w naszym szpitalu przy ul. Chałubińskiego 7. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna jest do dyspozycji pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do rana dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy, tel. 68 3882119. Gabinet znajduje się w BUDYNKU B Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego (poradni) w Nowej Soli przy ul. Chałubińskiego 1. Do ambulatorium należy dojechać na własną rękę. Karetkę wzywa się tylko i wyłącznie, w gdy zagrożone jest życie lub czyjś stan zdrowia nagle bardzo się pogorszył. W szpitalnym ambulatorium dyżuruje lekarz oraz pielęgniarka. Nie obowiązuje rejonizacja, czyli nie ma znaczenia miejsce zamieszkania oraz do jakiego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego) została złożona deklaracja.
Z pomocy NiŚOZ można korzystać w razie: nagłego zachorowania, nagłego pogorszenia stanu zdrowia (gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy), gdy zachodzi obaw, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia. W przypadku braku dostępności lekarza pediatry w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, o ile lekarz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej uzna za konieczne, kieruje dziecko na oddział pediatryczny.

Stan zagrożenia życia (należy wzywać karetkę) – utrata przytomności, drgawki, nagły ostry ból w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca, nasilona duszność, nagły ostry ból brzucha, uporczywe wymioty z domieszką krwi, silny krwotok z dróg rodnych lub dolnego odcinka przewodu pokarmowego, gwałtownie postępujący poród, silna alergia po zażyciu leku, ukąszenie lub użądlenie przez jadowite zwierzę, zatrucie lakami środkami chemicznymi lub gazami, rozległe oparzenia, udar cieplny, wyziębienie organizmu, porażenie prądem, podtopienie lub utonięcie, agresja spowodowana chorobą psychiczną, dokonana próba samobójcza, upadek z dużej wysokości, rozległa rana będąca efektem urazu, uraz nogi uniemożliwiający samodzielne poruszanie się.