26.07.2022 r.

Sprawozdanie z konsultacji 34-22

97,14 KB

14.06.2022 r.

Zakwalifikowanie do konsultacji 34-22

111,89 KB

01.06.2022 r.

Ogłoszenie o konsultacjach - dostawa cyfrowego aparatu rentgenowskiego przyłóżkowego do pobrania w wersji PDF >>>

79,32 KB

Regulamin wstępnych konsultacji rynkowych w wersji PDF >>>

81,95 KB

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w wersji PDF >>>

302,95 KB

Wniosek o dopuszczenie do wstępnych konsultacji rynkowych w wersji PDF >>>

107,77 KB

05.05.2021 r.

Sprawozdanie z dialogu technicznego do pobrania w wersji PDF >>>

164,09 KB

 

03.12.2020 r.

Ogłoszenie o Dialogu Technicznym do pobrania w wersji PDF >>>

479,74 KB

Regulamin Dialogu-Technicznego WS SP ZOZ do pobrania w wersji PDF >>>

530,73 KB

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia do pobrania w wersji PDF >>>

155,04 KB

Wniosek o Dopuszczenie do Dialogu Technicznego do pobrania w wersji PDF >>>

467,85 KB

 

06.07.2020 r.

Ogłoszenie o Dialogu Technicznym do pobrania w wersji PDF >>>

156,94 KB

Opis Przedmiotu Zamówienia do pobrania w wersji PDF >>>

309,42 KB

Regulamin Dialogu-Technicznego WS SP ZOZ do pobrania w wersji PDF >>>

139,55 KB

Wniosek o Dopuszczenie do Dialogu Technicznego do pobrania w wersji PDF >>>

136,84 KB

Sprawozdanie z dialogu technicznego do pobrania w wersji PDF >>>

165,22 KB