Plany zamówień publicznych na rok 2022

http://szpital-nowasol.pl/zamowienia-publiczne/plany-zamowien-publicznych/plany-zamowien-publicznych-na-rok-2022/

Plany zamówień publicznych na rok 2021

http://szpital-nowasol.pl/zamowienia-publiczne/plany-zamowien-publicznych/plany-zamowien-publicznych-na-rok-2021/

Plany zamówień publicznych na rok 2020

http://szpital-nowasol.pl/zamowienia-publiczne/plany-zamowien-publicznych/plany-zamowien-publicznych-na-rok-2020/

Plany zamówień publicznych na rok 2019

http://szpital-nowasol.pl/zamowienia-publiczne/plany-zamowien-publicznych/plany-zamowien-publicznych-na-rok-2019/

Plany zamówień publicznych na rok 2018

http://szpital-nowasol.pl/zamowienia-publiczne/plany-zamowien-publicznych/plany-zamowien-publicznych-na-rok-2018/

Plany zamówień publicznych na rok 2017

http://szpital-nowasol.pl/zamowienia-publiczne/plany-zamowien-publicznych/plany-zamowien-publicznych-na-rok-2017/