Zasady bezpiecznych odwiedzin pacjentów – stan zagrożenia epidemicznego

01.06.2022 14:35

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju, odwiedziny pacjentów WS SP ZOZ odbywają się z uwzględnieniem następujących zasad:

  1. U jednego pacjenta jednoczasowo może przebywać tylko jedna osoba. Czas wizyty nie powinien przekroczyć 15-20 minut. W szczególnych przypadkach dopuszcza się odwiedziny dwóch osób (w tych przypadkach wymagana jest zgoda lekarza).
  2. Odwiedzający zobowiązani są do noszenia maseczek zasłaniających usta i nos przez cały czas przebywania na terenie Szpitala – zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministra Zdrowia.
  3. Należy pamiętać o konieczności umycia i/lub dezynfekcji rąk przed bezpośrednim kontaktem z odwiedzanym oraz bezpośrednio po nim.
  4. W przypadku Oddziału Dziecięcego utrzymuje się zasadę przebywania na stałe z dzieckiem hospitalizowanym tylko jednego opiekuna. Odwiedziny innych osób odbywają się tylko za zgodą lekarza oddziału.
  5. Osoba towarzysząca rodzącej może zostać wpuszczona w momencie rozpoczęcia porodu i powinna opuścić oddział w czasie 2 godzin po porodzie. Późniejsze odwiedziny na zasadach ogólnych (jak w pkt 1).
  6. W przypadku Oddziału Noworodków i Wcześniaków dopuszcza się (na zasadach ogólnych) tylko wizyty rodziców nowonarodzonych dzieci. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą lekarza, również innych osób.
  7. W związku z obowiązującym obecnie na terenie kraju stanem zagrożenia epidemicznego, pacjentów hospitalizowanych nie powinny odwiedzać osoby z objawami infekcji (zwłaszcza układu oddechowego) – dotyczy przede wszystkim pacjentów z obniżoną odpornością (w tym nieszczepionych przeciwko COVID-19 i nie mających statusu ozdrowieńca).