W dniu 25.08.2016r. o godz. 1025 odbyły się ćwiczenia taktyczne funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie gotowości operacyjnej w naszym obiekcie, zapoznanie się funkcjonariuszy z obiektem szpitalnym i sprawdzenie możliwości działań ratowniczo-gaśniczych w budynku szpitala. Pracownicy działu ortopedii po zauważeniu zadymienia pozorowanego pożaru powiadomiły dyspozytora pogotowia, który natychmiast powiadomił straż pożarną i służby ochrony o pożarze w dziale ortopedii.

21 czerwca 2016 r. odbyły się zintegrowane ćwiczenia Straży Pożarnej, Ratownictwa Medycznego i Policji. Celem ćwiczeń było sprawdzenie funkcjonowania procedur obowiązujących podczas zdarzeń masowych.

W pozorowanym wybuchu na płynącym Odrą statku wycieczkowym „Laguna” poszkodowanych zostało około 60 pasażerów i pięciu członków załogi. Dyspozytor został powiadomiony o zdarzeniu, na miejsce wypadku wyjechała karetka. Na brzeg Odry łodzią ratunkową przewieziono wyłowioną z wody ofiarę bez oznak życia. Za chwilę – następną, w takim samym stanie. Rozpoczęła się RKO (reanimacja krążeniowo-oddechowa).